עו"ד שדה מתמחה בתחום המקרקעין,

עבודתה של עוה"ד שדה כוללת ליווי משפטי של עסקאות מקרקעין

על כל סוגיהן, טיפול בהליכי רישום בתים משותפים

 ותיקון צווי רישום בתים משותפים.