משרדנו מייצג ומלווה רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים בכל אחד מתחומי העניין הדרושים לניהולם המשפטי והמוניציפאלי התקין. במסגרת הייצוג והליווי מעניק משרדנו יעוץ משפטי שוטף, משתתף בישיבות מליאת הרשות/ דירקטוריון התאגיד, מבצע בדיקות והכנות של חוזי התקשרות ו/או חוות דעת ומסמכים רלוונטיים אחרים.
משרדנו מלווה את הרשויות והתאגידים בהליכים משפטיים בבתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובפני כלל הערכאות השיפוטיות והמעין שיפוטיות, בעתירות, בסכסוכים מנהליים, בתובענות ייצוגיות, ערעורים ובקשות רשות ערעור, בגצ"ים ועוד.
צוות המשרד בעל מיומנות וניסיון בליווי מיזמים עירוניים מורכבים בתחום איכות הסביבה, התשתיות ועוד ובכלל זה מלווה הליכי חקיקת עזר לרבות התיאומים הנדרשים מול משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, מכרזים כולל עריכת המכרז וליווי הליכי קיומו, מתן ייעוץ בתחום המיסוי המוניציפאלי וצווי המסים, ליווי בעלי תפקיד בהליכי חיוב אישי של משרד הפנים ועוד.

 

תחומי התמחות

לטיגציה מסחרית ואזרחית ויישוב סכסוכים
רשויות מקומיות ומשפט מינהלי
מקרקעין ותכנון בנייה