תחומי התמחות

לטיגציה מסחרית ואזרחית ויישוב סכסוכים

לצוות המשרד ניסיון מוכח בטיפול בתיקי ליטיגציה גדולים ומורכבים במגוון תחומים. מחלקת הליטיגציה במשרד מעניקה ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות בפעילות המסחרית לרבות בנוסח וניהול משא ומתן בנוגע לקשת רחבה של הסכמים ומיזמים מסחריים ומלווה את לקוחותיו בכל סכסוך משפטי שנוצר בכל ערכאה מהערכאות

רשויות מקומיות ומשפט מינהלי

משרדנו מייצג ומלווה רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים בכל אחד מתחומי העניין הדרושים לניהולם המשפטי והמוניציפאלי התקין. במסגרת הייצוג והליווי מעניק משרדנו יעוץ משפטי שוטף, משתתף בישיבות מליאת הרשות/ דירקטוריון התאגיד, מבצע בדיקות והכנות של חוזי התקשרות ו/או חוות דעת ומסמכים רלוונטיים

מקרקעין ותכנון בנייה

למשרדנו ניסיון מקיף בייצוג חברות יזמיות וקבלניות, יזמים פרטיים, קבוצות רכישה, בתחום הנדל"ן. משרדנו מלווה את לקוחותיו החל משלבי בדיקת היתכנות עסקאות, הליכי התכנון ברשויות התכנון לרבות ערכאת הערר, ניהול משא ומתן, טיפול בקבלת הליווי הבנקאי, טיפול בליווי אנשי המקצוע